Избирането на правилната компания за управление на Вашата сграда е важно решение. Обръщайки се към специализирания ни отдел, правите реалистичен избор на коректен партньор, ангажиран изцяло с идеята да удоволетвори Вашите нужди.

Тук са 10 причини защо Общностите на етажна собственост избират АдаптКонсулт Фасилити Мениджмънт да управлява сградите им:

Причина #1:

Възползвате се от компания, която се е посветила изключително на отрасъла за управление в София.

Причина #2:

Можете да получите достъп до доказани ресурси, които Ви осигурява единствената фирма в цяла София, която подхожда професионално към управлението на сгради в режим на етажна собственост, с наличен голям отдел, отдаден изцяло на всички въпроси, които касаят Вашата етажна собственост.

Причина #3:

Вие получавате опита на компанията, която е постигнала постоянен възход в течение на последните години, в един непознаващ услугата Управление пазар.

Причина #4:

Предлагаме Ви пълен достъп до уеб базирана база данни, с помощта на която можете да проследите в реално време целия процес по обслужването Ви.

Причина #5:

Вие получавате непрекъснато обучение за действащите Закони и Наредби в София и научавате тенденциите чрез участие в дейността на Асоциацията на Собствениците.

Причина #6:

Вие се възползвате от стабилност – всички ключови служители в АдаптКонсулт - Управление на имоти са били с фирмата вече повече от пет години.

Причина #7:

Имате на разположение гореща линия 24 часа в денонощието за спешни случаи.

Причина #8:

Вие получавате достъп до предварително проверени данни на изпълнители и доставчици, за да се гарантират добри цени и перфектно качество.

Причина #9:

Вие получавате договори и спецификации, касаещи управляваната от Вас етажна собственост, според нуждите Ви.

Причина #10:

Вие работите с опитен персонал, ангажиран с качество на обслужването, с една основна цел – изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения.


Още от